Puurändur OÜ ettevõtte eesmärgiks on muuta kliendi valdustel puud ohutumaks ja ilusamaks. Olgu selleks ohtlike puude raie või kuivanud okste eemaldus. Ettevõtte lähtub arboristika kutseetikast ning kasutab puude hooldamisel puusõbralikke hooldusvõtteid.

Ettevõtja Sergei Vertepov on sportlik ning naudib puude otsas ronimist. Töötades 2 aastat Heiki Hanso ettevõttes ArborEst OÜ-s tekkis mõte luua oma ettevõte. Puurändur OÜ sai Töötukassa ettevõtlus toetuse kvaliteetsete töövahendite soetamiseks.

 

Kutsenimetus: Raietööline, tase 3
Kutsetunnistus 098568

Kutsetunnistus 098568

Sergei on läbinud Rahvusvahelise kõrgtööde koolituse.
IRATA level 1 sertifikaat

IRATA INTERNATIONAL
IRATA level 1 sertifikaat

Ettevõte koostööpartnerid:

Puukulgur OÜ
Puhas Jänes OÜ
Urissaare Ratnšo OÜ

KONTAKT

Sergei Vertepov
 +372 5676 2131
info@puurändur.ee

TEENUSED

Puude hooldus
Puude langetus
Viljapuude hooldus

PUURÄNDUR OÜ

Registrikood 14355391
Väike-Rõsna küla, Setomaa vald
Võrumaa, 64034