Puude hooldamisel tagatakse puule võimalikult pikk eluiga ning ohutus inimestele ja varale. Töö käigus eemaldatakse kuivanud, rippes, murdunud ja haiged oksad. Samuti võib eemaldada üleliigsed vesivõsud, mille tulemusel paraneb puu välimus. Lisaks eemaldatakse vale nurga all ja risti kasvavad oksad.

Võra lõigates jälgitakse puu tasakaalu. Kui mõni oks on liiga pikk ja ulatub ohtlikult puu võrast välja, võib see näiteks talvel lume surve all murduda, seega lõigatakse sellised oksad tagasi. Seejuures jälgitakse, et ei tekitata puule liiga suurt haava ning lõigatakse täpselt oksakrae pealt. See tagab haava kiireima kinnikasvatamise. Oksa lühendades lõigatakse nii, et oksal jääks siiski piisavalt lehemassi, et antud oks ära toita.

Ohtlike harude murdumise vältimiseks on leiutatud spetsiaalsed vööd, mida saab paigaldada puu harude vahele. Vööd paigaldatakse lõdvalt, nii et puu saab tuule käes loomulikult liikuda. Kui haru siiski suure tormiga murdub, jääb ta vöö abil rippuma.